Đại học Huế cần tăng cường chủ động, tự chủ hướng tới các chuẩn mực quốc tế

0
129
Kết luận nêu rõ, để thực hiện sứ mệnh và đạt được mục tiêu: “Thúc đẩy sự phát triển đất nước và khu vực bằng việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và sản phẩm khoa học – công nghệ tiên tiến, hiệu quả.

Đến năm 2030 Đại học Huế trở thành một trong những đại học nghiên cứu hàng đầu Đông Nam Á, hoạt động theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và khu vực, là một cơ sở đào tạo tiên phong, nòng cốt của hệ thống giáo dục đại học vùng”, Đại học Huế cần triển khai mạnh mẽ Nghị quyết 29 của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhanh chóng nắm bắt xu thế đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh tự chủ để phát huy các tiềm năng, lợi thế, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu về nhân lực mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra.

Cụ thể, Đại học Huế không được tự hài lòng, chủ quan với những gì đã đạt được, mà phải luôn tích cực, chủ động nhiều hơn nữa, tập trung đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của người học, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin; gắn đào tạo với nhu cầu xã hội với nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đáp ứng được yêu cầu của thực tế cuộc sống.

Đại học Huế cần phải ý thức được vị trí, vai trò của một đại học mang tầm quốc gia, quốc tế của mình mà không chỉ dừng ở tầm địa phương hay vùng.

Bên cạnh đó, phải quan tâm đồng thời cả tri thức khoa học, phương pháp tự nghiên cứu và các kỹ năng mềm cho sinh viên. Sinh viên là trung tâm của công tác đào tạo nên phải tổ chức nhiều hoạt động, gắn với thực tiễn để phát huy sáng tạo, trải nghiệm, trưởng thành về tâm lý, trí tuệ và năng lực hành động. Sinh viên Đại học Huế phải là những người yêu nước, có trí tuệ, lý tưởng và hoài bão.

Đồng thời, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, phấn đấu tăng nhanh tỷ lệ giảng viên có trình độ cao. Giảng viên Đại học Huế không những là các nhà giáo, nhà khoa học giỏi mà còn là những người tư vấn, phản biện chính sách giỏi.

Ngoài ra, phải thực sự đào tạo theo nhu cầu xã hội, tăng cường kết nối với các nhà tuyển dụng để đào tạo gắn với việc làm; sinh viên tốt nghiệp ra trường không chỉ tự tìm việc mà có khả năng tự tạo việc làm, khởi nghiệp.

Đại học Huế và các trường thành viên của Đại học Huế phải tăng cường chủ động, tự chủ và đổi mới trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, phải đào tạo hướng tới các chuẩn mực quốc tế.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tranh thủ nguồn lực, tri thức khoa học, công nghệ tiên tiến, nâng cao trình độ giảng dạy, nghiên cứu cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên và nhà khoa học của Đại học Huế; quan tâm, chăm lo đến đời sống tinh thần và vật chất, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên của mình nhằm động viên, khích lệ sự đoàn kết, gắn bó xây dựng Đại học Huế trở thành một đại học vững mạnh về mọi mặt.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.